Det här är vi i styrelsen som ser framåt

Per Skånberg

Ordförande 

Medlemsnummer: 2274
E-post: ordforande@burstnerhusbilsclub.se
Mobil: 070-588 72 64

Ola Käll

Vice Ordförande

Medlemsnummer: 2300
E-post: v.ordforande@burstnerhusbilsclub.se
Mobil: 070-414 10 80

Per Duvner

Sekreterare

Medlemsnummer: 2054
E-post: per@ecivres.se
Mobil: 076-94 30 530

Dag Samuelsson

Ledamot 

Ansvarig tekniska frågor (Fordon) Medlemsnummer: 1908 
E-post knuttarna@hotmail.com
Mobil:070-3434569

Eva Yrne

Ledamot
Ansvarig medlemsregister Facebook, Informationsbladet Rullan, klubbens e-post,

Medlemsnummer: 1221
E-post: eva.yrne@gmail.com
Mobil: 070-357 93 03

Göran Carlsson

Kassör

Medlemsnummer: 1221
E-post: web@burstnerhusbilsclub.se
Mobil: 0708-29 85 26

Peter Tilly

Ledamot

Digitala möten

Medlemsnummer: 2177
E-post: peter.tilly@telia.com
Mobil: 0703-660 003

Valberedning

1877 Ingvar Andkvist. Ersättare

466 Marianne Schewenius
Tel: 070-693 95 24

304 Margaretha Nimarp 
Tel: 0481-129 41
Mobil: 070-350 46 54

Revisorer

761 Gunnar Andersson

466 Marianne Schewenius


Mellanrum