Det här är vi i styrelsen som ser framåt

Per Skånberg

Ordförande 

Medlemsnummer: 2274
E-post: ordforande@burstnerhusbilsclub.se
Mobil: 070-588 72 64

Ola Käll

Vice Ordförande

Medlemsnummer: 2300
E-post: v.ordforande@burstnerhusbilsclub.se
Mobil: 070-414 10 80

Per Duvner

Sekreterare

Medlemsnummer: 2054
E-post: per@ecivres.se
Mobil: 076-94 30 530

Ann-Helen Slätteryd

Kassör

Medlemsnummer: 2507
E-post: ekonomi@burstnerhusbilsclub.se
Mobil: 070-256 32 05

Eva Yrne

Ledamot
Ansvarig medlemsregister Facebook, Informationsbladet Rullan, klubbens e-post,

Medlemsnummer: 1221
E-post: eva.yrne@gmail.com
Mobil: 070-357 93 03

Göran Carlsson

Ledamot
Web-ansvarig hemsidan

Medlemsnummer: 1221
E-post: web@burstnerhusbilsclub.se
Mobil: 0708-29 85 26

Peter Tilly

Ledamot

Medlemsnummer: 2177
E-post: peter.tilly@telia.com
Mobil: 0703-660 003

Valberedning

500 Ing-Marie Elfström Glamsjö. Sammankallande
Mobil: 070-567 36 33

Marianne Schewenius
Tel: 070-693 95 24

304 Margaretha Nimarp 
Tel: 0481-129 41
Mobil: 070-350 46 54

Revisorer

877 Rolf Forsberg
Tel: 060-151815
Mobil: 070-3349991

1115 Inger Sjöberg
Tel: 0660-77753
Mobil: 070-224 49 85

Revisorsuppleant

1699 Ewa Karlsson
Mobil: 070-612 25 22

Mellanrum