Klubbinformation
Presentation av Bürstner Husbils Club
Startade: 1997

Medlemsantal: cirka 370 bilar (ca 760 personer)

Krav för medlemskap: Ägare av Bürstner husbil

Medlemsavgiften är 300 kr/år

Avgiften betalar du till klubbens bankgiro: 564-8308
Swish-Nummer: 1232904597
Medlemsavgiften ska vara betald 31Januari för fortsatt medlemskap.

Program:

Teknikträffar
Sociala träffar
Boule- och Golfträffar
Studieresor
Studiebesök
Mässor och utställningar 
 
Ordförande:
2274 Per Skånberg
Mobil: 070-588 72 64
E-post: ordforande@burstnerhusbilsclub.se
Hemsida: https://www.burstnerhusbilsclub.se