Presentation av Bürstner Husbils Club

Startade: 1997

Medlemsantal: cirka 525 bilar (ca 1050 personer)

Krav för medlemskap: Ägare av Bürstner husbil


Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 300 kr/år

Avgiften betalar du till clubens bankgiro: 564-8308
Swiss-Nummer: 1232904597
Medlemsavgiften ska vara betald 15 Januari för fortsatt medlemskap.


Program:

Teknikträffar
Sociala träffar
Boule- och Golfträffar
Studieresor
Studiebesök
Mässor och utställningar
Ordförande:

Torsten Lindberg
mobil: 070-655 87 50
e-post: ordforande@burstnerhusbilsclub.se
Hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se