Presentation av Bürstner Husbils Club

Startade: 1997

Medlemsantal: cirka 400 bilar (ca 800 personer)

Krav för medlemskap: Ägare av Bürstner husbil


Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 300 kr/år

Avgiften betalar du till klubbens bankgiro: 564-8308
Swish-Nummer: 1232904597
Medlemsavgiften ska vara betald 15 Januari för fortsatt medlemskap.


 

Program:

Teknikträffar
Sociala träffar
Boule- och Golfträffar
Studieresor
Studiebesök
Mässor och utställningar


 


 


Ordförande:

2274 Per Skånberg
mobil: 070-588 72 64
e-post: ordforande@burstnerhusbilsclub.se
Hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se